Dostawcą usługi medialnej na żądanie pod nazwą Filmweb jest Filmweb Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dane kontaktowe:

Filmweb Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa, Polska
e-mail: [email protected]
www.filmweb.com

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa